Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej
- studia podyplomowe, szkolenia, kursy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem ostatnich zajęć realizowanych w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – studia podyplomowe, szkolenia i kursy” pragniemy poinformować o planowanym otwarciu wszystkich zajęć organizowanych do tej pory. Studia podyplomowe, szkolenia i kursy planowo otwarte zostaną w najbliższym roku akademickim i realizowane będą na zasadach komercyjnych.

Bliższe informacje można będzie w najbliższym czasie uzyskać pod adresem mailowym: szkus@pk.edu.pl a w późniejszym terminie również na stronie internetowej WWW.szkus.pk.edu.pl w dziale Ogłoszenia. Serdecznie zapraszamy!

Zespół BPE

Szczegółowe informacje dot. kursów i szkoleń okresowych z zakresu Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdują się na stronie: www.audytbrd.pk.edu.pl.

AutoCAD dla zaawansowanych

Opis przedmiotu Rejestracja Materiały dla uczestników Harmonogram

Rejestracja na to szkolenie została już zakończona!

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest powtórzenie i poszerzenie podstawowych i wprowadzenie w zaawansowane zagadnienia w programie AutoCAD.

Tematyka i zakres szkolenia

Nowe środowisko programu i zasady pracy. Zapoznanie z zaawansowanymi możliwościami pracy w 2D. Podstawy pracy z danymi. Wyciągi danych z rysunków. Współpraca z bazami danych. Opcje instalacji programu. Konfiguracja środowiska uruchomieniowego. Przygotowanie do samodzielnej instalacji i konfiguracji programu. Konfiguracja i dostosowanie interfejsu programu. Wprowadzenie do modelowania 3D i wizualizacji. Modelowanie powierzchniowe i bryłowe. Tworzenie wizualizacji.

Liczba godzin szkolenia: 32 godz.

Termin edycji: kwiecień 2011, następna w przyszłym roku

Rejestracja na kolejne edycje trwa w sposób ciągły.

Liczba edycji: 2

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest głównie do osób związanych projektowaniem w budownictwie - inżynierów budownictwa i architektów, informatyków zainteresowanych tematyką modelowania i wizualizacji w programie AutoCAD w budownictwie.

Co uzyska uczestnik szkolenia?

Przygotowanie do samodzielnej, zaawansowanej pracy w programie AutoCAD i dalszego studiowania zaawansowanych zagadnień.

Ramowy program szkolenia

  1. Przegląd nowości w ostatnich wydaniach programu. Instalacja i konfiguracja, aktualizacje i rozszerzenia. Internetowe zasoby firmy Autodesk przydatne w pracy. Internet i praca zespołowa: eTransmit, ePlot, Publish to Web, hiperlinki w plikach rysunkowych, iDrop, Menadżer zestawów znaczników (markup set manager). Menadżer zestawów arkuszy (Sheet set manager). Konfiguracja i dostosowanie interfejsu programu.
  2. Zaawansowane tematy 2D: rysowanie parametryczne, bloki dynamiczne, atrybuty w blokach, pola danych, tabele. Współpraca z innymi programami, łącza dynamiczne, eksport i import danych. Dołączanie odnośników i grafiki rastrowej. Digitalizacja rysunków. Uruchamienie programów zewnętrznych (Lisp, VBA, Makra). Style opisowe (annotative) wymiarów i tekstu.
  3. Wstęp do modelowania 3D: Obszar roboczy 3D. Punkt obserwacji (Viewpoint). Narzędzia do nawigacji 3D (3D orbit, steering wheel, 3D ViewCube). Odwzorowanie równoległe i perspektywiczne (projections perspective, parallel). style wizualne 3D. Układy współrzędnych. Lokalny układ współrzędnych (User Coordinate Systems) – definiowanie, zapisywanie, stosowanie. Dynamiczny układ współrzędnych. Modelowanie 3D z użyciem podstawowych narzędzi. Właściwości obiektów 3D. Edycja za pomocą znanych narzędzi (kopiowanie, przesuwanie, lustro itp. w 3D).
  4. Modelowanie bryłowe 3D. Metody tworzenia obiektów bryłowych: Wyciągnij (Extrude), Wyciągnięcie (Loft), Skos (Sweep), Przekręć (Revolve). Edycja brył: operacje boolowskie, kopiowanie przesuwanie, edycja za pomocą uchwytów, Metauchwyt (Gizmo). Tworzenie rysunków z brył Rzutuj (Solview), Rysrzut (Soldraw), Przekrój (Section), Profil (Solprof), Rzutpłaski (Flatshot), Płat (Slice). Edycja bryły (Solidedit).
  5. Modelowanie powierzchniowe. Powierzchnie 3D: Powzsieci (Surfnetwork), Wyciągnij (Extrude), Wyciągnięcie (Loft), Skos (Sweep), Przekręć (Revolve), Powpłas (Planesurf), 3Wpow (3DFace), Ppow (PFace) i siatkowe: Siatka3D (Mesh), Powprost (Rulesurf), Powkraw (Edgesurf), Powobrot (Revsurf), Powwalc (Tabsurf), Siatka3W (3DMesh). Konwersja siatek do powierzchni, konwersja powierzchni do brył, ekstrakcja krawędzi, ścian.
  6. Wizualizacja. Dwidok (Dview). Renderowanie modeli 3D: materiały, światła, kamery, ustawienia słońca, lokalizacja geograficzna. Wizualizacja analizy krzywizny powierzchni. Animacje: na torze ruchu, spacer, przelot. ShowMotion. Eksport modelu do Google Earth.

Metodyka

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady, które wykonuje każdy uczestnik kursu.

Miejsce zajęć

Zajęcia prowadzone są w laboratorium komputerowym instytutu L5 PK wyposażonego w profesjonalny sprzęt i aktualne oprogramowanie firmy Autodesk w wersji polskiej.

Kadra

Zajęcia prowadzą etatowi pracownicy PK o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym i inżynierskim.

Osoba do kontaktu

Aleksandra Zator
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
II piętro; pokój 216;
tel.: 12 628-29-07
e-mail: szkus@pk.edu.pl

Najczęściej czytane:

Projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – studia podyplomowe, szkolenia, kursy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego