Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej
- studia podyplomowe, szkolenia, kursy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem ostatnich zajęć realizowanych w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – studia podyplomowe, szkolenia i kursy” pragniemy poinformować o planowanym otwarciu wszystkich zajęć organizowanych do tej pory. Studia podyplomowe, szkolenia i kursy planowo otwarte zostaną w najbliższym roku akademickim i realizowane będą na zasadach komercyjnych.

Bliższe informacje można będzie w najbliższym czasie uzyskać pod adresem mailowym: szkus@pk.edu.pl a w późniejszym terminie również na stronie internetowej WWW.szkus.pk.edu.pl w dziale Ogłoszenia. Serdecznie zapraszamy!

Zespół BPE

Szczegółowe informacje dot. kursów i szkoleń okresowych z zakresu Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdują się na stronie: www.audytbrd.pk.edu.pl.

Ustroje powierzchniowe - modelowanie i analiza MES

Opis przedmiotu Rejestracja Materiały dla uczestników Harmonogram

Rejestracja na to szkolenie została już zakończona!

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o mechanice konstrukcji powierzchniowych (tarczach, płytach, powłokach), które są powszechnie stosowane jako elementy obiektów inżynierskich. Zrozumienie pracy tych konstrukcji pod wpływem czynników zewnętrznych, sposobu ich modelowania zgodnie z teorią płyt i powłok oraz z ideą metody elementów skończonych (MES) umożliwi wykonywanie obliczeń z użyciem komputerowego oprogramowania MES. Nowoczesny inżynier zwiększy swoje umiejętności w zakresie analizy konstrukcji budowlanych.

Długość szkolenia: 60 godzin wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.

Ilość edycji: 4

Termin edycji: listopad 2011, następna: wiosna 2012

Tematyka i zakres szkolenia

Zaprezentowane zostaną podstawowe wiadomości z mechaniki ustrojow powierzchniowych. Pokazane będą analityczne rozwiązania prostych wzorcowych zadań. Analiza ustrojów powierzchniowych wymaga w wielu przypadkach rozwiązania zaawansowanych problemów teoretycznych i obliczeniowych. Zastosowanie nowoczesnej metody komputerowej jaka jest MES umożliwia rozwiązanie na drodze numerycznej analizy wielu prostych (wzorcowych) i złożonych (zaawansowanych) zagadnień praktycznych, z jakimi ma do czynienia inżynier budownictwa lądowego. Na zajęciach w laboratorium komputerowym będzie rozwiązywanych wiele przykładów, aby poznać w praktyce zastosowanie MES i sposób korzystania z profesjonalnego oprogramowania.

Do kogo jest adresowane szkolenie?

Umiejętność świadomego i ze zrozumieniem użycia programów komputerowych opartych na MES do analizy konstrukcji inżynierskich takich jak tarcze, płyty, powłoki – podnosi w dużym stopniu wykształcenie nowoczesnego inżyniera, jego sprawność zawodową i konkurencyjność na rynku pracy.

Na szkolenie zapraszamy nie tylko inżynierów z biur projektów, ale także z szeroko pojętej branży budowlanej.

Co uzyska uczestnik szkolenia?

Ramowy program szkolenia

(20 godz. wykładu + 40 godz. ćwiczeń w lab. komputerowym

  1. Podstawy teorii mechaniki ustrojów powierzchniowych (w minimalnym zakresie, umożliwiającym zrozumienie opisu procesów, zjawisk, stanów deformacji i naprężeń)
  2. Prezentacja wzorcowych analitycznych rozwiązań, wykorzystywanych następnie do przykładowej oceny rozwiązań numerycznych MES; dobór wielkości kontrolnych w obliczeniach dla typowych problemów mechaniki.
  3. Przedstawienie praktycznych zastosowań MES w obliczeniach konstrukcji powierzchniowych w zakresie analizy statycznych i termicznych obciążeń, wyboczenia, drgań swobodnych

Zakres tematyczny wykładów

Zakres tematyczny ćwiczeń laboratoryjnych

Metodyka prowadzenia zajęć

Wykłady odbywają się w blokach 4-godzinnych. Ćwiczenia laboratoryjne 4-ro lub 6-godzinne mają charakter teoretyczno-praktyczny. Omawiane problemy ilustrowane są dużą liczba przykładów.

Miejsce szkolenia

Zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 21, w sali komputerowej Instytutu Technologii Informatycznej w Inżynierii Lądowej.

Uczestnicy będą korzystali z najnowszego sprzętu komputerowego oraz wykorzystywali najnowsze oprogramowanie.

Kadra

Zajęcia prowadzone będą przez etatowych pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Krakowskiej, specjalizujących się w nauczaniu i praktycznych zastosowaniach MES

Najczęściej czytane:

Projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – studia podyplomowe, szkolenia, kursy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego