Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej
- studia podyplomowe, szkolenia, kursy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem ostatnich zajęć realizowanych w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – studia podyplomowe, szkolenia i kursy” pragniemy poinformować o planowanym otwarciu wszystkich zajęć organizowanych do tej pory. Studia podyplomowe, szkolenia i kursy planowo otwarte zostaną w najbliższym roku akademickim i realizowane będą na zasadach komercyjnych.

Bliższe informacje można będzie w najbliższym czasie uzyskać pod adresem mailowym: szkus@pk.edu.pl a w późniejszym terminie również na stronie internetowej WWW.szkus.pk.edu.pl w dziale Ogłoszenia. Serdecznie zapraszamy!

Zespół BPE

Szczegółowe informacje dot. kursów i szkoleń okresowych z zakresu Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdują się na stronie: www.audytbrd.pk.edu.pl.

Intensywny kurs programowania w języku C

Opis przedmiotu Rejestracja Materiały dla uczestników Harmonogram

Rejestracja na to szkolenie została już zakończona!

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i nauka programowania w języku C w takim zakresie aby słuchacze mogli pisać własne programy, rozumieć i modyfikować programy napisane przez innych. W wielu kursach programowania prowadzonych na studiach technicznych wykorzystuje się skryptowe języki programowania takie jak Matlab czy Octave. Istnieje jednak cały zakres zastosowań, w których te języki są niewystarczające. Przyswojenie przez słuchaczy zasad programowania w języku C, umożliwi im sięganie po bardziej wydajne rozwiązania, lepszą kontrolę i rozumienie sposobu wykonywania zaawansowanych programów (np. programów metody elementów skończonych). Znajomość języka C stanowi punkt wyjścia do opanowania nowoczesnych języków (np. C++) czy też specyficznych obszarów zastosowań takich jak programowanie systemów wbudowanych (embeded systems).

Długość szkolenia: 30 godz.

Termin kolejnej edycji: listopad 2011, następna: wiosna 2012

Rejestracja na kolejne edycje trwa w sposób ciągły.

Liczba edycji: 4

Tematyka i zakres szkolenia

Tematyką szkolenia jest programowanie w języku C. W zakres szkolenia wchodzą zagadnienia dotyczące składni języka C, elementów standardowej biblioteki języka C, programowania złożonych struktur danych a także zagadnienia kompilacji, uruchamiania i debugowania programów pisanych w języku C. Zajęcia ilustrowane będą dużą liczbą przykładów.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenia adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych opanowaniem programowania w języku C, pragnących podnieś swoje kwalifikacje i zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy. W szczególności zapraszamy programistów pragnących się przekwalifikować z innych języków programowania na język C, inżynierów biorących udział w tworzeniu systemów informatycznych, pracowników wykorzystujących złożone narzędzia obliczeniowe oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z informatyki.

Co uzyska uczestnik szkolenia?

Ramowy program szkolenia

Program szkoleń składa się z 30 godzin zajęć w laboratorium komputerowym. Każde zajęcia rozpoczynają się prezentacją, po której słuchacze przystępują do praktycznych ćwiczeń prezentowanych zagadnień.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

 1. Wprowadzenie, kompilator, edytor, uruchamianie
 2. Składnia języka C
  Operatory, instrukcje sterujące, podstawowe informacje o składni.
  Komentarze
 3. Składnia języka C
  Deklarowanie i definiowanie funkcji.
  Przekazywanie argumentów przez wartość.
  Definiowanie struktur.
 4. Typy wyliczeniowe, struktury, operacje na bitach
  Typy wyliczeniowe zamiast dyrektyw preprocesora
  Struktury jako argumenty i wartość funkcji.
  Upakowanie składowych w strukturze.
  Obsługa flag bitowych.
 5. Korzystanie z bibliotek i tworzenie własnych.
  Biblioteki statyczne, dzielone i dynamicznie ładowane.
  Linkowanie programu z biblioteką.
  Tworzenie biblioteki statycznej.
  Tworzenie biblioteki dynamicznej.
 6. Preprocesor
  Zabezpieczenie przed wielokrotnym włączaniem plików nagłówkowych.
  Makrodefinicje imitujące funkcje.
  Automatyczne dodawanie argumentów __FILE__, __LINE__ i podobnych
  Unikanie powtarzania kodu.
  Definiowanie "stałych"
 7. Wskaźniki i tablice
  Operatory & i *.
  Wskaźniki wielokrotne.
  Różnica między tablicami jedno i wielowymiarowymi.
  Arytmetyka wskaźników.
  Tablice a operator sizeof
 8. Dynamiczna alokacja pamięci
  Funkcje malloc, calloc, realloc i free.
  Wiszące wskaźniki.
 9. Debugowanie
  Przygotowanie programu do debugowania. Uruchamianie programu w trybie debugowania. Zatrzymywanie programu w wybranej funkcji lub lini programu.
  "Odwrotne debugowanie".
  Funkcja print jako namiastka debugowania.
  Debugowanie problemów z pamięcią (wycieki pamięci).
  Statyczne sprawdzanie poprawności programu (narzędzia typu lint).
 10. Operacje na łańcuchach znakowych
  Porównywanie łańcuchów znakowych.
  "Sklejanie" łańcuchów znakowych.
  Podział łańcucha na tokeny.
  Wyszukiwanie tokenów w łańcuchu.
 11. Operacje na plikach
  Pliki tekstowe a binarne.
  Standardowy strumień wejściowy, wyjściowy i diagnostyczny.
  Buforowane i niebuforowane operacje na strumieniach.
  Odczytywanie z konsoli pojedynczego znaku (implementacja funkcji getch).
  Ustalanie pozycji w pliku.
 12. Obsługa wiersza poleceń
  Argumenty funkcji main.
  Generowanie kodu dla obsługi wiersza poleceń.
 13. Funkcje
  Funkcje o zmiennej liczbie argumentów.
  Wskaźniki do funkcji.
  Jednostki kompilacji i widoczność funkcji.
  Funkcje rekurencyjne.
 14. Struktury danych
  Listy jedno i dwukierunkowe.
  Tablice wielowymiarowe.
  Funkcje haszujące.
  Drzewa binarne.
 15. Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej czytane:

Projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – studia podyplomowe, szkolenia, kursy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego