Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej
- studia podyplomowe, szkolenia, kursy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem ostatnich zajęć realizowanych w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – studia podyplomowe, szkolenia i kursy” pragniemy poinformować o planowanym otwarciu wszystkich zajęć organizowanych do tej pory. Studia podyplomowe, szkolenia i kursy planowo otwarte zostaną w najbliższym roku akademickim i realizowane będą na zasadach komercyjnych.

Bliższe informacje można będzie w najbliższym czasie uzyskać pod adresem mailowym: szkus@pk.edu.pl a w późniejszym terminie również na stronie internetowej WWW.szkus.pk.edu.pl w dziale Ogłoszenia. Serdecznie zapraszamy!

Zespół BPE

Szczegółowe informacje dot. kursów i szkoleń okresowych z zakresu Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdują się na stronie: www.audytbrd.pk.edu.pl.

Modelowanie komputerowe zagadnień inżynierskich w programie MATLAB

Opis przedmiotu Rejestracja Materiały dla uczestników Harmonogram

Rejestracja na to szkolenie została już zakończona!

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z ogromnymi możliwościami środowiska Matlab. Program ten, bazujący na języku programowania wyższego poziomu, umożliwia szybkie i efektywne modelowanie zagadnień inżynierskich. Matlab posiada niezwykle sprawnie działający i rozbudowany aparat matematyczny (ukierunkowany na algebrę macierzy), oraz pozwala na szybką wizualizację rezultatów obliczeń, co jest niezwykle cenne w analizie inżynierskiej. Dzięki temu nacisk w czasie kursu będzie położony jedynie na tworzenie numerycznego modelu rozważanych problemów i zjawisk.

Długość szkolenia: 30 godz. ćwiczeń w laboratorium komputerowym (praca wyłącznie przy stanowisku komputerowym)

Liczba edycji: 3

Termin drugiej edycji: listopad 2011, następna: wiosna 2012

Tematyka i zakres szkolenia

Szkolenie składa się tylko i wyłącznie z części laboratoryjnej, obejmującej intensywną praktyczną naukę środowiska Matlab. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim opanowanie pracy w Matlabie w formie wsadowej oraz projektowanie i tworzenie tzw. m-plików, czyli plików programu zawierających kod języka programowania. W pierwszej kolejności uwaga poświęcona zostanie tworzeniu i modyfikacji podstawowej struktury danych, jaką operuje program, czyli macierzy. W dalszej kolejności kursanci zapoznają się z instrukcjami strukturalnymi (pętla, instrukcja warunkowa), tworzeniem programów funkcyjnych, sposobami szybkiej wizualizacji 2D i 3D oraz możliwościami pracy interaktywnej np. za pomocą instrukcji dialogowych czy prostych menu ekranowych.

Jednakże największy nacisk zostanie położony na modelowanie różnorodnych problemów, z jakimi spotyka się inżynier w swojej codziennej pracy, a których analiza nie zawsze jest możliwa przy pomocy zamkniętego oprogramowania komercyjnego. Praca w Matlabie pozwala na rozwiązywanie określonych zadań poprzez samodzielne budowanie ich poszczególnych etapów z wykorzystaniem jedynie oryginalnych procedur programu. Dzięki temu końcowe oprogramowanie użytkownika nie stanowi „czarnej skrzynki”, ale otwarty program, gdzie panujemy nad każdą, nawet najmniejszą operacją składową (matematyczną bądź graficzną). Do wybranych zagadnień, które modelowane będą w Matlabie, należą:

Najczęściej czytane:

Projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – studia podyplomowe, szkolenia, kursy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego